Aviso legal:

RABASSA INNOVA S.L.

Poligon Industrial Pla dels Vinyats c/ Energia nº50

08250 SANT JOAN DE VILATORRADA

Tel. 938726703 Nif. B-64345440

Registre mercantil de Barcelona (tomo 39023, folio 154, hoja B335469,Inscrip.1ª)